تبلیغات
حرفه وفن - امتحانات نهایی
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

امتحانات نهایی

نمونه سوالات

نمونه سوالات حرفه و فن در ادامه مطلب

نمونه سوالات

سوالات امتحان نهایی حرفه و فن

الف-پاسخ صحیح رامشخص کنید:

 

1-عمل این قطعه الکترونیکی شبیه کلید یک طرفه قابل کنترل(خودکار) می باشد:

الف-دیود                 ب-خازن              ج-ترانزیستور           د-مقاومت

2-نیروی موتورازطریق کدام یک از مجموعه های زیر به چرخها منتقل می شود؟

الف- فنربندی         ب- هدایت وفرمان            ج-چرخ وترمز           د- دستگاه انتقال قدرت

3-کدام یک از قطعات زیرانرژی مکانیکی رابه انرژی الکتریکی تبدیل می کند؟

الف-باتری            ب-دینام                ج-موتور                د-ترموستات

4-برای ازبین بردن کدام لکه باید از آب سرداستفاده شود؟

الف- خون               ب-چربی               ج- چای             د- لاک

5- هدف از نگه داری مواد غذایی چیست؟

الف- جلوگیری ازفساد مواد میکربی         ب- جلوگیری ازتغییرات شیمیایی

ج- افزایش مدت زمان نگه داری              د- همه موارد

6- معمولا درجه حرارت بدن انسان بین..........تا..........درجه سانتیگراد است وافزایش آن را تب می گویند.

الف-2/36تا3/37                          ب- 3/36تا2/37

ج-6/33تا3/37                             د-1/36تا1/37

7- برای پاک کردن کدام لکه ابتدا باید از آب جوش استفاده کرد؟

الف-چسب           ب-خون             ج-قهوه            د-آدامس

8- علامت(         ) درمدارها نشان دهنده کدام قطعه الکترونیکی است؟

الف- خازن           ب-ترانزیستور         ج-دیود            د- مقاومت

9- پنجه رکاب وچرخ دنده از اجزای کدام یک ازسیستم های دوچرخه می باشند؟

الف- انتقال قدرت         ب-هدایت وفرمان          ج-بدنه واسکلت          د-برق رسانی

10- دستگاه آوو متر کدام کمیت را اندازه گیری می کند؟

الف- ولتاژ           ب-جریان          ج-مقاومت           د-هرسه مورد

11- یاد گیری کودک از چه زمانی آغاز می شود؟

الف- از بدو تولد        ب-از6 ماهگی         ج- از2 سالگی        د-از زمان آغاز مدرسه

12- یکی از مهم ترین مراحل تولید هر محصول فناوری.....................است.

الف- انتخاب وتغییر مواد                       ب- ارزیابی

ج- انتخاب رنگ                                   د- انتخاب طرح

13- شکوفایی استعداد ها ورشد وسلامت کودک به کدام یک ازعوامل زیربستگی دارد؟

الف- تغذیه                                         ب- بهداشت فردی

ج- شرایط وامکانات محیط زندگی             د- واکسیناسیون

14- کدام یک از وسایل زیر وظیفه انتقال حرکت ازجعبه دنده به چرخ ها رابرعهده دارد؟

الف- دیفراسیل                ب-گیربکس             ج-کلاچ              د- جعبه دنده

 

ب- درجاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید:

 

1- در چرخ های خیاطی برقی باوارد آوردن فشار پا برروی پدال نیروی........به نیروی......... تبدیل می شود.

2- والدین و مراقبان کودک باید علاوه بر نیازهای جسمی به نیازهای................و................او توجه کنند.

3- از درهم رفتن الیاف..................ورقه کاغذ ساخته می شود.×

4- موتورهای الکتریکی انرژی...................را به انرژی..................تبدیل می کنند.×

5- دربین حشرات موریانه ها و...................چوب خواربیشترین صدمه را به چوب می زنند.

6- عبور دادن روکش های مصنوعی از داخل چسب مخصوص یا رنگ باعث می شود که کاغذ در برابر رطوبت و...................مقاوم گردد.

7- صبحانه در سنین....................ازاهمیت خاصی برخوردار است.

8- شکل تاج درختان به شکل های...................و...................و تخم مرغی دیده می شود.×

9- در تغذیه طبیعی زنبورعسل از................و..................استفاده می کند.

10- هدف از اصلاح درختان میوه به دست آوردن یک درخت.....................و...................است.

11- دربین حشرات...................و.................نقش بیشتری در زندگی انسان دارند.

12- مناسب ترین غذا برای کودک تا سن 6 ماهگی فقط...................است.

13- یکی ازمهم ترین مراحل تولید هر محصول فناوری مرحله..................و...................مواد است.×

14-عامل بسیاری از بیماری های خطرناک موجودات بسیار ریزی هستند که به آن ها.................می گویند.

15-سیستم هشدار دهنده مکانیکی در دوچرخه می تواند...................و....................باشد.

16- آبزیان جانوری را به دو گروه....................و...................تقسیم می کنند.

17- بهترین دما برای رشد ماهیان گرمابی.................درجه ومعروف ترین آنها ماهی..................است.×

18- برای روشن وخاموش کردن یک لامپ از دو نقطه از کلید.....................استفاده می شود.

19- درصورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر باردار باید به او واکسن....................تزریق شود.×

20-باتری خودرو انرژی....................را به انرژی....................تبدیل می کند.

21- اساس کار فناوران در تولید یک محصول فناوری، اصل....................است.

22- کودک از............ماهگی اشیا را تعقیب می کند ودیدن چیزهای متحرک را دوست دارد.

23- قارج ها باعث...................چوب می شوند و رنگ طبیعی آن را تغییر می دهند.

24- برای تهیه روکش های مصنوعی،ورقه کاغذ را از داخل.................یا رنگ عبور می دهند.

25- جسمی که جریان الکتریکی را آسان تر عبور می دهد، دارای مقاومت الکتریکی....................است.

26-راه ها نباید پیچ یا......................داشته باشند.

27- قسمتی که ریشه را به شاخه یا تاج درخت وصل می کند.....................خوانده می شود.

28- به مربایی که از میوه له شده وشکر تهیه می شود.....................می گویند.

 

 

ج- پاسخ کوتاه بدهید.

 

1-درصورت استفاده نکردن از لباس مخصوص دربخش رادیولوژیِ، انسان به چه بیماری خطرناکی مبتلا  می شود؟

2- کدام بیماری است که نه واکسن دارد ونه درمان قطعی؟×

3- برای حفظ سلامت مادر وجنین درصورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر چه واکسنی باید تزریق شود؟×

4- در حقیقت وسایلی هستندکه به کمک آنها می توان مقدارمصرف یک مایع را کنترل کرد؟×

5- رنگ آمیزی،تزیین وچیدن قطعات کنار هم درچه بخشی از زیبایی محصول مورد توجه قرار می گیرد؟

6- مقاومت الکتریکی را در مدارها به چه صورتی نشان می دهند ؟ (رسم شکل)×

7- در ساختمان سازی بهترین روش برای توضیح و توجیه و ارائه کار چیست؟

8- یکی از ساده ترین و سریع ترین روش های نگه داری مواد غذایی چیست؟

9- در اتومبیل مجموعه وزن خودرو و سرنشینان و بار را تحمل می کند ؟

10-نظارت مستقیم بر ساخت و ساز ساختمان ها در شهرها توسط چه سازمانی انجام می گیرد؟×

11- کدام گروه از مواد غذایی وظیفه رشد و ترمیم بدن را بر عهده دارند؟

12- از روش های خشک کردن میوه ها وسبزی ها یک مورد را نام ببرید.×

13- قطعات نازک و کوچک به دست آمده از تنه درخت را چه می نامند؟

14- در اتومبیل کدام وسیله باتری را همیشه در حالت شارژ نگه می دارد؟

15- از استون برای پاک کردن چه نوع لکه ای استفاده می شود؟×

16- زنجیر مربوط به کدام سیستم فرعی یک دوچرخه است؟

17- از در هم رفتن این الیاف ورقه کاغذ ساخته می شود؟×

18- نام دیگر جعبه دنده خودرو چیست؟

19- از چه سنی کودک علاوه بر شیر مادر، به غذای کمکی نیز نیاز دارد ؟

20- برای آب بندی محل اتصال مغزی به بدنه ی شیر از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

21- در کدام یک از روش های انجماد مواد غذایی از آب نمک ،ازت مایع وگاز کربنیک مایع استفاده می شود؟

22- به قسمتی از موتورگفته می شود که درون موتور دوران می کند ؟

23- نام دیگر ترکیبات چوب چیست؟

24- یکی از معروف ترین ماهیان گرمابی را نام ببرید.×

 

د- جملات صحیح را با علامت(ص)وجملات غلط را با علامت(غ) مشخص کنید.

 

1- درسال 1888 دانلپ اصلاحاتی روی تایرهای بادی اتومبیل انجام داد. (          )

2- احتیاجات غذایی انسان درهمه مراحل زندگی یکسان است.             (          )

3- درآبیاری تحت فشار مصرف آب ومقدار آب به هدر رفته زیاد است.   (         )×

4- وظیفه رادیاتور درخودرو خنک نگه داشتن موتور می باشد.            (         )

5- جسمی که جریان الکتریکی را آسان تر از خود عبور دهد، دارای مقاومت الکتریکی بیشتری است.(           )

6- از آب جوش ومحلول گلیسیرین برای پاک کردن لکه قهوه یا چای استفاده می شود.(           )

7- دینام نیروی مکانیکی را از موتور می گیردوبه انرژی الکتریکی تبدیل می کند.      (           )

8- پنجه رکاب و چرخ دنده، اجزای سیستم انتقال قدرت در دوچرخه می باشند.            (           )

9- مواد پروتئینی را مواد مغذی محافظ می نامند.                                                (           )

 

 

ه- سوالات تشریحی:

 

1- با دستگاه آوومتر یا مالتی متر چه کمیت های الکتریکی را می توان اندازه گرفت؟

2- چیپس چیست ؟

3- وظیفه کلاچ چیست ؟

4- مغز انسان از چه تشکیل شده و چه وظیفه ای دارد؟

5- واکسن چیست ؟

6- چرا زوج های جوان باید قبل از ازدواج به پزشک متخصص مراجعه وبا او مشورت کنند؟

7- وظیفه دیفرانسیل چیست؟

8- کنترل ساخت وساز ساختمان ها در شهر وروستا ازچه جهاتی دارای اهمیت می باشد؟×

9- به چه بخشی از مواد غذایی ماده مغذی گفته می شود؟

10- لکه گیری پارچه یعنی چه؟

11- درپیوند زدن درختان در خزانه جهت پیوند رو به چه سمتی است؟ چرا؟

12- آبزیان به چه موجوداتی گفته می شوند؟

13- در راه سازی اگر رودخانه در مسیر باشد ونتوان آن را خاک ریزی کرد، چه باید کرد؟

14- عادت های بد غذایی میان وعده در سنین نوجوانی چه بیماری هایی را در بزرگ سالی در پی خواهد داشت؟

15- چرا نباید لباس های بافتنی را پس از شستن آویزان کرد ؟

16- ماهیان گرمابی به چه ماهیانی گفته می شوند ؟

17- هرس را تعریف کنید ؟×

18- وظیفه واشر در شیرآلات بهداشتی چیست ؟

19- رشد چیست ؟ تعریف کنید.

20- چرا برای از بین بردن لکه خون از آب گرم استفاده نمی کنند؟

21- چرا نباید لباس های بافتنی را اتو کرد ؟

22- وظیفه دستگاه تعلیق در اتومبیل چیست؟

23- وظیفه باتری در اتومبیل چیست ؟

24- ماکت چیست؟ تعریف کنید.

25- در راه سازی چه زمانی از پل استفاده می شود؟

26- روش های خشک کردن میوه وسبزی را بنویسید.×

27- مواد مغذی محافظ را نام ببرید.×

28- سه نمونه از طرح کاشت درختان را بنویسید.×

29- از محصولات زنبور عسل( به غیرازعسل) سه مورد را بنویسید.×

30- هدف از پرورش درختان زیر چیست ؟

سپیدار(              )                گردو(             )              نارون(            )

31- دو ماده مغذی انرژی زا را نام ببرید.×

32- هدف از اصلاح بذر و پیوند زدن و هرس درختان چیست ؟

33- جهت جلوگیری از نمدی شدن پارچه پشمی( در شست وشو) چه می کنند؟×

34- قسمت های اصلی یک درخت را نام ببرید.×

35- کلاف (شناژ) همانند چیست و کار آن را بنویسید.×

36- چهار مرحله زندگی کرم ابریشم را بنویسید.×

37- دو مورد از وظایف و خدمات شهرداری ها را بنویسید.

38- در راه سازی اگر مانع یا تپه ای در مسیر راه وجود داشته باشد،چه کاری باید انجام بگیرد؟

39- دسترسی مردم به مواد غذایی ونحوه استفاده از آن ها در مناطق مختلف به چه نکاتی بستگی دارد؟

40- قبل از شست وشوی لباس ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟×

41- چرا درختان را باید با نظم خاص و فاصله مناسب کاشت؟

42- دو مورد از مراقبت های ویژه پس از کاشت نهال یا درخت را نام ببرید.

43- در پرورش کرم ابریشم، هریک از موارد زیر در چه مصارفی مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف- روغن شفیره (                    )                ب-فضولات کرم (                    )

44- دو مورد از عواملی که در پرورش ماهی از بروز بیماری جلوگیری می کنند را بنویسید.

45- برای نگه داری مواد غذایی به وسیله گرما دو روش مثال بزنید.

46- هرس درختان در چه زمانی انجام می گیرد؟

47- یک نمونه از ماهیان سردابی و یک نمونه از ماهیان گرمابی را نام ببرید.×

48- برای پیش گیری از بیماری در کندو چه اقداماتی باید انجام داد؟

49- ماکت برای چه کسانی بهترین روش توضیح و توجیه می باشد؟

50- چر نوجوانان به انرژی بیشتری نیاز دارند؟

51- قبل از شست شو واتو کشی لباس ها چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

52- خشک کردن یعنی چه!؟

53- متداولترین روش تکثیر تجاری درختان را بنویسید.

 

تذکرهای لازم:

 

الف- برای موفقیت کامل درامتحان ، ابتدا کتاب را مطالعه نموده وسپس سعی نمایید به نمونه سوالات پاسخ دهید.

 

ب- سوالاتی که بیش از یک بار و با همین شکل در امتحان نهایی تکرار گردیده اند با علامت(×) مشخص واز باز نویسی آن ها خودداری شده است

نوشته شده توسط :عرفان ملك زاده
پنجشنبه 11 آبان 1391-07:04 ب.ظ
پیشنهادات() 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.